Maktab Rendah Sains MARA Kepala Batas, MRSM Kepala Batas (MARA Junior Science College Kepala Batas)

Contact details of Maktab Rendah Sains MARA Kepala Batas, MRSM Kepala Batas (MARA Junior Science College Kepala Batas), Kepala Batas, Pulau Pinang from Majlis Amanah Rakyat (MARA) website.

Maktab Rendah Sains MARA Kepala Batas
Jalan Bertam,
13200 Kepala Batas,
Pulau Pinang,
Malaysia.

Tel: 04-575 5542 / 5560
Fax: 04-575 5496

Email: –
Website: http://www2.mrsmkm.edu.my/kbatas/