Maktab Rendah Sains MARA Muadzam Shah, MRSM Muadzam Shah (MARA Junior Science College Muadzam Shah)

Contact details of Maktab Rendah Sains Mara Muadzam Shah, MRSM Muadzam Shah (MARA Junior Science College Muadzam Shah), Muadzam Shah, Pahang from Majlis Amanah Rakyat (MARA) website.

Maktab Rendah Sains Mara Muadzam Shah
Pesiaran Dara,
Bandar Muadzam Shah,
26700 Muadzam Shah,
Pahang,
Malaysia.

Tel: 09-4523424, 09-4523425
Fax: 09-4523423

Email: –
Website: http://www.mrsmkm.edu.my/muadzam/