Beluran, Sabah Police Station List (Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD), Balai Polis, Pondok Polis)

Contact details of all police stations in Beluran, Sabah (Royal Malaysian Police).

District Police Headquarters – Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD)

Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran
Polis Diraja Malaysia
W.D.T No.1
90109 Beluran,
Sabah, Malaysia.

Tel: 089-511222
Fax: 089-511245
Email: kpdbeluran@rmp.gov.my

Police Station (Balai Polis)

Balai Polis Tagas-Tagas
Polis Diraja Malaysia
W.D.T No.12,
90109 Beluran,
Sabah, Malaysia.

Tel: 089-518622
Fax: –
Email: kpb_tagas@rmp.gov.my

Balai Polis Telupid
Polis Diraja Malaysia
W.D.T. No.12,
90109 Beluran,
Sabah, Malaysia.

Tel: 089-521721/521722
Fax: –
Email: kpb_telupid@rmp.gov.my

Balai Polis Terusan Sugut
Polis Diraja Malaysia
W.D.T.No: 12,
90109 Beluran,
Sabah, Malaysia.

Tel: –
Fax: –
Email: kpb_trsansugut@rmp.gov.my

Police Beat Base (Pondok Polis)

Balai Polis Tagas-Tagas
Polis Diraja Malaysia
W.D.T No.12,
90109 Beluran,
Sabah, Malaysia.

Tel: 089-518622
Fax: –
Email: –

Pondok Polis Kaniogan
Polis Diraja Malaysia
W.D.T. No. 12,
90109 Beluran,
Sabah, Malaysia.

Tel: –
Fax: –
Email: –

Pondok Polis Sungai-Sungai
Polis Diraja Malaysia
W.D.T. No: 12,
90109 Beluran,
Sabah, Malaysia.

Tel: –
Fax: –
Email: –

Source: http://www.rmp.gov.my/base.cfm?path=contact/contact_page.cfm?mod=20&con=2&dis=1