Klinik Kesihatan Jinjang – Government Health Clinic in Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur

Klinik Kesihatan Jinjang
No. 2, Jalan 4/16,
Jalan Jinjang Utara Tambahan,
52000 Kuala Lumpur.

Tel: +6(03)6258 3355

Facilities/Services provided by Klinik Kesihatan Jinjang

1. Outpatient Clinic [Klinik Pesakit Luar]
2. Mental Health [Kesihatan Mental]
3. Healthy People Clinic [Klinik Warga Sihat]
4. Clinic for the Elderly [Klinik Warga Tua]
5. Women’s Clinic, Pap Smear and PSP Screening [Klinik Wanita-Saringan Pap Smear dan PSP]
6. Diabetes Clinic [Klinik Diabetes]
7. Anonymous HIV Screening Services [Perkhidmatan Saringan HIV Tanpa Nama]
8. Examination of Government Employees [Pemeriksaan Kakitangan Kerajaan]

*Information Source: Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Official Website