Sarawak Road Transport Department (RTD) Contact – Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)

List of address, phone numbers and fax for Sarawak Road Transport Department (RTD).

Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak
Kompleks Jabatan Pengangkutan Jalan,
93250 Kuching, Sarawak.

Telephone: 082-628700
Fax: 082-628715

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Kapit
Tingkat Bawah,
Bangunan Majlis Daerah Kapit,
Jalan Kubu,
96800 Kapit, Sarawak.

Telephone: 084-796549
Fax: 084-796549

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Serian
Lot 649, No 168A,
94700 Serian, Sarawak.

Telephone: 082-874994
Fax: 082-876251

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Limbang
Lot 1346, Jalan Bangkita,
98700 Limbang, Sarawak.

Telephone: 085-211692
Fax: 085-213130

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Bintulu
Lot 614 Blok 32, Kemana Land District – KLD,
97000 Bintulu, Sarawak.

Telephone: 086-332358
Fax: 086-337559

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Sarikei
Tingkat Satu, Lot 13 & 14,
96100 Sarikei, Sarawak.

Telephone: 084-651307
Fax: 084-653911

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Sri Aman
No 2A, Lot. 1513,
95000 Sri Aman, Sarawak.

Telephone: 083-322321
Fax: 083-321286

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Miri
Km. 6 Jalan Miri – Bintulu,
98000 Miri, Sarawak.

Telephone: 085-611101
Fax: 085-613584

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Sibu
Lot 823, Batu 4 1/2,
96000 Sibu, Sarawak.

Telephone: 084-335134
Fax: 084-313067

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Cawangan Samarahan
NO 168A. Wisma Mei Jun , Jalan Pasar Baru,
94700 Serian, Sarawak.

Telephone: 082-874994
Fax: 082-876251

Source: http://portal.jpj.gov.my/index.php?option=com_sobi2&catid=41&Itemid=113&lang=ms