Maktab Rendah Sains MARA Pasir Tumboh, MRSM Pasir Tumboh (MARA Junior Science College Pasir Tumboh)

Contact details of Maktab Rendah Sains MARA Pasir Tumboh, MRSM Pasir Tumboh (MARA Junior Science College Pasir Tumboh), Kota Bharu, Kelantan from Majlis Amanah Rakyat (MARA) website.

Maktab Rendah Sains MARA Pasir Tumboh
Desa Darulnaim,
16150 Pasir Tumboh,
Kota Bharu, Kelantan,
Malaysia.

Tel: 09-7651866/09-7650067, 09-7654615 (Pengetua)
Fax: 09-7654132

Email: –
Website: http://www.mrsmkm.edu.my/ptumboh/