Maktab Rendah Sains Mara Alor Gajah, MRSM Alor Gajah (MARA Junior Science College Alor Gajah)

Contact details of Maktab Rendah Sains Mara Alor Gajah, MRSM Alor Gajah (MARA Junior Science College Alor Gajah), Alor Gajah, Melaka from Majlis Amanah Rakyat (MARA) website.

Maktab Rendah Sains Mara Alor Gajah
Lot 1720, Mukim Ayer Pa’Abas,
78000 Alor Gajah,
Melaka,
Malaysia.

Tel: 06-5520001 / 06-5520010
Fax: 06-5520140

Email: –
Website: http://www2.mrsmkm.edu.my/alorgajah/